Show simple item record

dc.contributor.authorРадуканов, Сергей
dc.date.accessioned2016-06-15T08:33:29Z
dc.date.available2016-06-15T08:33:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2643
dc.description.abstractВ студията се прави преглед на теоретичните постановки, свързани с банковата ефективност, и степента на изследване на разглежданата проблематика в специализираната литература. В разработката се предлага методика за оценяване на ресурсната ефективност на търговските банки. Методическият инструментариум включва система от индикатори, чрез които се осъществява анализ на ефективността на база ресурси по отделни години за периода 2007-2013 г. На основата на емпирично тестване на модела се формулират необходимите обобщаващи оценки и се извеждат съответни изводи.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries7;16
dc.subjectбанкиbg_BG
dc.subjectбанкова ефективностbg_BG
dc.subjectресурсна ефективност на банкитеbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record