Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.date.accessioned2016-06-15T08:35:07Z
dc.date.available2016-06-15T08:35:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2646
dc.description.abstractПрез последните години в условията на пазарна икономика се наблюдава тенденцията в информационната работа в предприятията все по-силно да се акцентира и на въпросите на счетоводното бюджетиране. Изготвянето на оперативните и финансови бюджети от счетоводния персонал е условието, без което не може да се съставят прогнози за продажбите, производството, разходите, инвестициите в нетекущи материални и нематериални активи, текущите активи и пасиви, паричните постъпления и плащания и други, с които предприятието по-успешно да се адаптира към динамичната икономическа обстановка. С настоящето изследване се цели да се аргументира становището, че счетоводното бюджетиране в предприятието е координирана съвкупност от действия по изготвянето на прогнозни данни за оперативната и финансова дейност за бъдещия отчетен период, а информацията – негова производна, е толкова важен ресурс, колкото са финансите, инвестициите и иновациитеbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;10
dc.subjectсчетоводно бюджетиранеbg_BG
dc.subjectоперативни бюджетиbg_BG
dc.subjectфинансови бюджетиbg_BG
dc.subjectсчетоводен персоналbg_BG
dc.titleТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record