Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Галя
dc.date.accessioned2016-06-15T08:39:12Z
dc.date.available2016-06-15T08:39:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2653
dc.description.abstractНетекущите материални активи имат определено значение за разви- тието на всяко предприятие. Те съставляват значителна част от активите му и имат решаваща роля за пазарното му присъствие. Амортизационната политика винаги е представлявала и ще представлява голям интерес, особено при съвременните условия, когато се прилагат успоредно Международните счетоводни стандарти, Националните стандарти за финансови отчети на малките и средните предприятия и други нормативни актове. Целта на разработката е да се характеризират ключовите моменти и основни изисквания относно амортизацията на тези активи, заложени в нормативната уредба.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;11
dc.subjectамортизацияbg_BG
dc.subjectнетекущ материален активbg_BG
dc.subjectамортизационен планbg_BG
dc.subjectметод на амортизацияbg_BG
dc.subjectнормативна уредбаbg_BG
dc.titleОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОТЧИТАНЕ АМОРТИЗАЦИЯТА НА НЕТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record