Show simple item record

dc.contributor.authorСтанев, Явор Венциславов
dc.date.accessioned2016-06-15T08:40:49Z
dc.date.available2016-06-15T08:40:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2654
dc.description.abstractЦелта на настоящата разработка е да разкрие и изясни ролята на аутсорсинга като успешна бизнес стратегия, към чието използване прибягват все повече компании. В статията са представени в синтезиран вид теориите за неговото възникване, формите, под които се прилага и техните особености. Обърнато е внимание на неговото приложение и развитие във времето. Разгледани са мотивите, които подтикват компаниите да използват аутсорсинг. Изяснени са предимствата и рисковете, произтичащи от отдаването на функции, дейности и процеси на външен изпълнител, които преди това са се осъществявали самостоятелно от компанията.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;19
dc.subjectаутсорсингbg_BG
dc.subjectвъзникванеbg_BG
dc.subjectмултисорсингbg_BG
dc.subjectконкурентноспособностbg_BG
dc.subjectглобализацияbg_BG
dc.titleАУТСОРСИНГЪТ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record