Show simple item record

dc.contributor.authorГарабедян, Хачо
dc.date.accessioned2016-06-15T08:45:50Z
dc.date.available2016-06-15T08:45:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2657
dc.description.abstractВ резултат на световната рецесия се наблюдава несигурност в търсенето и предлагането, транспортни задръствания поради слаба инфраструктура и колебания на цените, което от своя страна води до нестабилност на пазарите. Това подтиква повечето фирми да търсят варианти за оптимизиране на веригата си за доставки и чрез това подобряване на своята конкурентна способност. За подобряване на дистрибуционните си процеси фирмите започват да аутсорсват част или цялата си логистична дейност. С прилагането на логистичния аутсорсинг се повиши ефективността на дистрибуцията, постига се минимализиране на разходите и оптимизация на процесите. Фирмите търсят възможност да получат комплексни логистични услуги на едно място, чрез което да достигнат оптималност от гледна точка на разходите и времето. Това те постигат чрез използването на 3PL оператори. 3PL операторите предоставят на своите клиенти комплексно обслужване на потока от стоки и информация, от създаването на продуктите на про- изводствената линия до доставката на крайния потребител - в точното време, с подоходящото качество. 3PL операторите обхващат всички дейности на вътрешния и международен оборот на материални блага, предлагайки пълен пакет на логистични услуги. Чрез логистичния аутсорсинг и използване на 3PL оператори, фирмите осъществяват основните цели в дистраибуционната си дейност, минимализират времето и разходите за доставки, по доставки, както и повишават нивото на обслужване на клиентите.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries7;20
dc.subjectмаркетингbg_BG
dc.subjectдистрибуцияbg_BG
dc.subjectаутсорсингbg_BG
dc.subject3PL операторbg_BG
dc.titleИЗПОЛЗВАНЕ НА 3PL ОПЕРАТОРИ – СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА АУТСОРСИНГ НА ДИСТРИБУЦИОННИ ДЕЙНОСТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record