Show simple item record

dc.contributor.authorДимов, Цветан
dc.date.accessioned2016-06-15T08:49:18Z
dc.date.available2016-06-15T08:49:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2660
dc.description.abstractВсяка стопанска дейност поддържа обеми от стоки, материали, суровини, подготвителни елементи и др. В икономическите среди те се наричат наличности от стокови запаси. Значението им се определя от необходимостта за непрекъсваемост в дейността на предприятието. Поддържането им е свързано с разходи и с вземане на решения за заявка и доставка. Това изисква разработването на различни модели за управление. В настоящото изследване сеакцентира върху стоковите запаси, като текущите активи, и тяхното обращение, което е ключов елемент от мениджмънта на търговска верига. Предложено е фрагментарно апробиране на основни модели, свързани с измерване на стоковите запаси, на примера на търговска верига „Пикадили“ ЕАД. Основната цел на разработката е, върху базата на теоретично и емпирично изследване на обращаемостта на стоковите запаси, да се откроят практико-приложни резултати и изводи за ключовото им значение при управление на търговска верига.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries7;21
dc.subjectстоков запасbg_BG
dc.subjectтърговска веригаbg_BG
dc.subjectпоказатели за обращаемостbg_BG
dc.subjectмодели за попълване на запасbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ ОБРАЩАЕМОСТТА НА СТОКОВИТЕ ЗАПАСИ В ТЪРГОВСКА ВЕРИГАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record