Show simple item record

dc.contributor.authorСтоянова, Даниела
dc.date.accessioned2016-06-15T10:58:10Z
dc.date.available2016-06-15T10:58:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2661
dc.description.abstractНастоящата разработка представя направено проучване на две организации, които оперират в различни сфери на икономиката: условно наречени фирма „Х” – в областта на IT технологиите и фирма „У” – в хранителновкусовата промишленост. Самото проучване е извършено на база на емпирични изследвания, в чиято същност е залегнал методът за ранжиране на мотивационните фактори, участващи в изготвянето на анкетна карта. Резултатите са илюстрирани с практическо проучване и представени в графични изображения. Целта на изследването е да се докаже различното влияние на едни и същи мотивационни фактори във фирми от малкия и средния бизнес, действащи на територията на Община Свищов. Като един от основните изводи, който може да изведем от направеното изследване, е че се наблюдава зависимост между просперитета на фирмата и степента на мотивираност на персонала, която е постоянна грижа на мениджърския екипbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;13
dc.subjectмотивацияbg_BG
dc.subjectтехнологияbg_BG
dc.subjectмалки и средни предприятияbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.titleТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record