Show simple item record

dc.contributor.authorЦолова – Митрева, Деница
dc.date.accessioned2016-06-15T11:02:39Z
dc.date.available2016-06-15T11:02:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2662
dc.description.abstractОвладяването на негативните ефекти от настъпването на старостта е едно от безспорните предизвикателства пред съвременните общества. Влошеното здравословно и функционално състояние, намаляващата работоспособност и икономическа активност до голяма степен предопределят съвкупността от социални дейности и тяхното координирано взаимодействие в рамките на изгражданите социалнозащитни системи в съответствие с установения модел на социална сигурност. Икономическата същност и роля отреждат на социалното осигуряване водеща роля при постигане на желаното състояние на индивидуална и социална сигурност. Негативните ефекти, съпътстващи настъпва- нето на старостта, представляват отправен пункт за постигане на необходимата степен на адекватност на механизма на формиране размерите на пенсиите за стаж и възраст − на базата на бъдещи задълбочени теоретически обобщения и сравнителен анализ на международната осигурителна практикаbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;14
dc.subjectстаростbg_BG
dc.subjectнесигурностbg_BG
dc.subjectсоциална сигурностbg_BG
dc.subjectсоциално осигуряванеbg_BG
dc.subjectпенсии за стаж и възрастbg_BG
dc.titleСТАРОСТТА – ФАКТОР НА НЕСИГУРНОСТТА И ДЕТЕРМИНАНТА НА СИГУРНОСТТАbg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record