Show simple item record

dc.contributor.authorМаркова, Диана
dc.date.accessioned2016-06-15T11:11:25Z
dc.date.available2016-06-15T11:11:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2664
dc.description.abstractВ статията е извършен статистически анализ на населението в България според признака „трудоспособност” (под, във и над трудоспособна възраст) за периода 2001 – 2011 г. Особено внимание е отделено на анализа на населението в трудоспособна възраст общо за страната, по местоживеене и по пол. Използвани са статистически методи за анализ на динамиката и моделиране на тенденцията. На основата на установените закономерности и предложените модели е възможно разработване на прогнози за изменение на населението според трудоспособността, които могат да послужат при разработване на програми, насочени към определени целеви групи.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;16
dc.subjectнаселениеbg_BG
dc.subjectтрудоспособностbg_BG
dc.subjectнаселение в трудоспособна възрастbg_BG
dc.subjectтенденцииbg_BG
dc.subjectстатистически методиbg_BG
dc.titleСТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА НАСЕЛЕНИЕТО СПОРЕД ТРУДОСПОСОБНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 2001 – 2011 Г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record