Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Дияна
dc.date.accessioned2016-06-15T11:17:12Z
dc.date.available2016-06-15T11:17:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2665
dc.description.abstractВ хода на присъединяване на Република България към Европейския съюз и процеса на синхронизиране на националното законодателство с европейските норми в областта на държавния вътрешен финансов контрол у нас e предприета реформа. Въведен е нов концептуален модел за вътрешен контрол, базиран на международно признатата рамка „COSO” 1 В настоящата разработка Целта е да се постигне адекватна национална контролна система, която да гарантира пред Европа и нейните данъкоплатци законосъобразно и ефективно управление на публичните средства. В настоящата разработка се дискутират въпроси, свързани с интерпретацията на въведения модел за вътрешен контрол „COSO” и неговото практическо приложение в организациите от публичния сектор в Република България.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;17
dc.subjectпубличен секторbg_BG
dc.subjectвътрешен контролbg_BG
dc.subjectуправленска отговорностbg_BG
dc.subjectдобро финансово управлениеbg_BG
dc.titleВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ДОБРОТО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record