Show simple item record

dc.contributor.authorЗайкърова, Елис
dc.date.accessioned2016-06-15T11:21:37Z
dc.date.available2016-06-15T11:21:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2666
dc.description.abstractДнес смисълът на доброто управление намира израз предимно в разработване и прилагане на такива политики, програми, стратегии, закони и нормативни актове, насочени към задоволяване на обществените потребности и подобряване качеството на живот чрез разумно и рационално използване на природните ресурси по начин, който не лишава бъдещите поколения да задоволят своите нужди. Обект на изследване в настоящото изложение е устойчивото развитие, а предмет – бедността и предизвикателствата пред устойчивото развитие в България. Основна цел – да се изведат на преден план основните проблеми и значимостта на политиките на ефективна заетост, на доходите и образованието, както и на ефективна демографска политика.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;18
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectполитика на ефективна заетостbg_BG
dc.subjectполитика на доходитеbg_BG
dc.subjectполитика на образованиетоbg_BG
dc.subjectдемографска политикаbg_BG
dc.titleУСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record