Show simple item record

dc.contributor.authorМитков, Милен
dc.date.accessioned2016-06-15T12:37:36Z
dc.date.available2016-06-15T12:37:36Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2674
dc.description.abstractС развитието на техниката и съвременните технологии сме свидетели на появата и ускореното развитие на нов вид търговия на застрахователния пазар. Електронната търговия и нейното разпространение променя значително съвременните обществени отношения и процеси. Това в пълна степен се отнася и за застрахователния пазар. Електронната търговия предоставя нови възможности както за застрахователните дружества, прилагащи я в своята дейност, така и за потреби- телите. Тя премахва пространствените и съкращава значително времевите граници за осъществяване на продажбата на застрахователни продукти. Акцентът в представената разработка е поставен върху значението на електронната търговия за развитието на застрахователните дружества. Застъпена е тезата, че електронната търговия променя начините на управление на застрахователните дружества, ускорява и усъвършенства технологията на об- служване на потребителите на застрахователни продукти, подобрява комуникациите с клиентите, улеснява търсенето на информация от потребителите както и покупката на застрахователни продукти.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;25
dc.subjectзастрахованеbg_BG
dc.subjectелектронна търговияbg_BG
dc.subjectзастрахователен пазарbg_BG
dc.subjectзастрахователни продуктиbg_BG
dc.titleЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ - НЕИЗМЕННА ЧАСТ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record