Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Светлана
dc.date.accessioned2016-06-15T12:53:06Z
dc.date.available2016-06-15T12:53:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2678
dc.description.abstractВъзможностите на дадено предприятие, сектор на икономиката, както и на държавата като цяло да са конкурентоспособни на съвременния пазар се определят от редица фактори. Водещо място сред тях имат иновационните процеси и дейностите за тяхната реализация. Целта на настоящата разработка е да се направи опит да се изяснят и разгледат в теоретически аспект същността и връзката между понятията технологична иновация, иновационен процес, иновационна дейност, иновационен потенциал и иновационна активност. Тезата, която отстояваме е, че в практически план ефективността на иновационния процес в предприятията зависи от система от фактори, влияещи едновременно върху неговия иновационен потенциал и иновационна активност. В теоретичен план системният характер на технологичните иновации се обуславя от системния характер на факторите, оказващи едновременно влияние върху нивата на иновационна активност.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;29
dc.subjectтехнологична иновацияbg_BG
dc.subjectиновационен процесbg_BG
dc.subjectиновационна дейностbg_BG
dc.subjectиновационна активностbg_BG
dc.subjectиновационен потенциалbg_BG
dc.titleТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС В ПРЕДПРИЯТИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record