Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Тихомир
dc.date.accessioned2016-06-15T13:03:37Z
dc.date.available2016-06-15T13:03:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2681
dc.description.abstractНаблюдаваната тенденция на възход в икономиката на България, е прекъсната през 2008 г. от първите симптоми на световната икономическа криза. Съществената роля на чуждестранните инвестиции предопределя податливостта на националната икономика към процесите, протичащи в световната икономика. Намаленото производство в основните отрасли е причина за освобождаване на персонал, вследствие на което настъпват съществени промени на трудовия пазар. Чрез настоящия анализ се цели да се характеризират основните процеси и тенденции, протичащи на пазара на труда и по-конкретно, да се анализира структурата на безработните лица според придобитата образователно-квалификационна степен за периода 2008-2011 г. Акцентът е поставен върху изследване динамиката на промените в образователната структурата на безработните лица.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries5;31
dc.subjectикономическа кризаbg_BG
dc.subjectбезработицаbg_BG
dc.subjectкоефициент на безработицаbg_BG
dc.subjectобразователна структураbg_BG
dc.subjectстатистически методиbg_BG
dc.titleСТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011 г.bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record