Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданов, Йордан
dc.contributor.authorYordanov, Yordan
dc.date.accessioned2016-06-16T06:36:05Z
dc.date.available2016-06-16T06:36:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2694
dc.description.abstractСъвременното общество съществува в условия на несигурност. В този смисъл основна негова потребност е изграждане и функциониране на система, гарантираща социална сигурност. Съществена част от българската социалнозащитна система е държавното обществено осигуряване, а в неговата основа се намира фонд „Пенсии”. Процесът по застаряване на българското население, който се наблюдава през последните десетилетия, оказва отрицателно въздействие върху финансовото състояние на фонда. Именно тази взаимозависимост и дефицитът на парични средства, поражда необходимост от извеждане и анализ на възможности, въз основа на които да се компенсира резултатът от процеса по застаряване на населението върху фонд „Пенсии”, а оттам да се подобри и финансовото му състояние. Modern society exists in conditions of uncertainty. In this sense, one of its main needs is building and functioning of a system to ensure social security. An essential part of the Bulgarian social security system is the state social security in the basis of which is the Pension Fund. The Bulgarian population aging process we have observed in the last decades has a negative impact on the financial position of the Pension Fund. It is this interdependence and the deficit of cash that require an analysis of opportunities to compensate the result of the population aging process and thus to improve the financial position of the Pension Fund.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries9;7
dc.subjectфонд „Пенсии”bg_BG
dc.subjectфинансово състояниеbg_BG
dc.subjectзастаряване на населениетоbg_BG
dc.subjectвзаимозависимостbg_BG
dc.subjectвъзможностиbg_BG
dc.subjectPension Fundbg_BG
dc.subjectfinancial situationbg_BG
dc.subjectaging of the populationbg_BG
dc.subjectinterdependencebg_BG
dc.subjectopportunitiesbg_BG
dc.titleВЗАИМОЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФОНД „ПЕНСИИ” В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeTHE INTERDEPENDENCE BETWEEN THE POPULATION AGING AND THE FINANCIAL POSITION OF THE PENSION FUND IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record