Show simple item record

dc.contributor.authorПарашкевова - Великова, Евелина
dc.contributor.authorParashkevova - Velikova, Evelina
dc.date.accessioned2016-06-16T08:11:24Z
dc.date.available2016-06-16T08:11:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2698
dc.description.abstractСтудията разглежда основните възможности и ограничения, които макросредата поставя пред предприятията и реализирането на тяхната функция по планиране. Целта е да се посочат възможностите и ограниченията пред плановата дейност в българските предприятия, с акцент върху малките и средни предприятия и на тази база да се направят препоръки относно подобряването на средата за планиране и въвеждане на предварителни условия при финансиране на проекти на бизнеса. The study examines the possibilities and the limitations of macro level for the planning in the enterprises. The objective is to identify the opportunities and the constraints of the planning in the Bulgarian enterprises, with a focus on SMEs, and on this basis to make recommendations for improving the planning environment and introduction of preliminary conditions for projects financing in the business organizations.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries9;10
dc.subjectпланиранеbg_BG
dc.subjectпланови процесиbg_BG
dc.subjectбизнес организацииbg_BG
dc.subjectplanningbg_BG
dc.subjectplanning processesbg_BG
dc.subjectbusiness organizationsbg_BG
dc.titleПЛАНОВАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.title.alternativeTHE PLANNING IN BULGARIAN SMEs – CONDITION AND PERSPECTIVESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record