Show simple item record

dc.contributor.authorГарабедян, Хачо
dc.contributor.authorGarabedyan, Hacho
dc.date.accessioned2016-06-16T08:19:13Z
dc.date.available2016-06-16T08:19:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2699
dc.description.abstractГлобализацията на бизнеса и изострянето на конкуренцията провокира нарастващия интерес към въпросите за подобряването на ефективността на веригата на разпределение, развитието и активното внедряване на дистрибуционния подход в практиката на управление на съвременните фирми. Това от своя страна изисква да се разработи аналитичен инструментариум за оценка ефективността на функционирането на дистрибуционните системи и дейността на персонала, обвързан с дистрибуционния мениджмънт на фирмата. В контекста на тези изисквания е и целта на настоящата разработка: да се разгледа същността на категорията „ефективност на дистрибуционната система“ и да се предложи набор от показатели за нейната оценка. Тази цел се конкретизира в следните основни задачи. Първо, извеждане на необходимостта и дефиниране на категорията „дистрибуционна ефективност“. Второ, представяне на възможни показатели за нейната оценка, по фактори, влияещи върху ефективността на дистрибуционната система. Трето, представяне на възможностите на балансираната система от показатели за обвързване на показатели за оценка на дистрибуцията. Споменатите задачи кореспондират с основната теза на автора, че комплексният подход при оценката на дистрибуционната ефективност позволява по-прецизно обвързване на целите, залегнали в дистрибуционната стратегия, с резултатите от функционирането на системата за доставки. The new market realities demand new business practices. According to this many companies implement the distribution approach, which comprehends «establishing the adequacy of information and material flows, the definition of technology for optimal movement of goods and resources, finding the centers of occurrence of loss of time, irrational use of material and labor resources, equipment and remises». The main part of this approach is evaluation of distribution efficiency. According to this the main goal of the paper is to define the term distribution efficiency and to propose a system of measures for its evaluation. We argue that any firm needs a set of measures for evaluation of the efficiency of the distribution system and any aspect needs a different set of measures. The best results could be achieved by using the Balanced Scorecard Approach because it allows linking the distribution strategy with the results of distribution system operation.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries9;11
dc.subjectдистрибуцияbg_BG
dc.subjectверига на доставкитеbg_BG
dc.subjectуправление на потоцитеbg_BG
dc.subjectключови показателиbg_BG
dc.subjectефективност на дистрибуционната системаbg_BG
dc.subjectdistributionbg_BG
dc.subjectflow managementbg_BG
dc.subjectkey indicatorsbg_BG
dc.subjecteffectiveness of the distribution systembg_BG
dc.titleИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИСТРИБУЦИОННАТА СИСТЕМАbg_BG
dc.title.alternativeEVALUATING THE EFFICIENCY OF THE DISTRIBUTION SYSTEMbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record