Show simple item record

dc.contributor.authorТодоров, Тодор
dc.contributor.authorTodorov, Todor
dc.date.accessioned2016-06-17T11:25:08Z
dc.date.available2016-06-17T11:25:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2719
dc.description.abstractСтратегическото географско разположение на България е решаваща предпоставка за участие в протичащите в световен мащаб политически, икономически, социални и културни процеси. Една от формите за интегриране на страните в световната икономика е развитието на международната търговия. Външнотърговската ориентация на всяка държава се превръща в ключов въпрос за нейното бъдеще и просперитет поради изостряне на международната конкуренция в резултат от протичащия процес на глобализация. Най-близкият до България високоразвит, ефективен, платежоспособен и стабилен пазар е този на ЕС. Евросъюзът е основният ни търговски партньор, тъй като поне половината от осъществената външна търговия е с направление от и към страните от ЕС. Останалите възможни направления на търговско-икономическите връзки – балканско, руско, арабско, близкоизточно, американско, азиатско и прочие не са задържащ фактор, а обективно необходимо условие за просперитет. The strategic geographical location of Bulgaria is a crucial prerequisite for participation in the ongoing global political, economic, social and cultural processes. One of the ways for integration of countries in the global economy is international trade. The foreign trade orientation of every state has become a key issue for its future development and prosperity. This is a result of the intensification of international competition due to the process of globalization. The main trade partner of Bulgaria is the European Union – this is the most highly developed, operative, solvent and stable market in the surrounding area. More than half of the foreign trade is directed to or received from the countries which are part of the Union. The other possible economic and trade relations – with the Balkans, Russia, the Arab countries, the Middle East, Americas, Asia and so on, are not an impeding circumstance, but an essential factor for prosperity.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries10;8
dc.subjectмеждународна търговияbg_BG
dc.subjectвъншнотърговска ориентацияbg_BG
dc.subjectизносbg_BG
dc.subjectвносbg_BG
dc.subjectinternational tradebg_BG
dc.subjectforeign trade orientationbg_BG
dc.subjectexportbg_BG
dc.subjectimportbg_BG
dc.titleВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeFOREIGN TRADE ORIENTATION OF BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record