Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Димитрина
dc.contributor.authorGeorgieva, Dimitrina
dc.date.accessioned2016-06-21T07:51:39Z
dc.date.available2016-06-21T07:51:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2737
dc.description.abstractВ развиващия се свят вече няма пречки за движението както на хора, така и на капитали. Движението на капиталите към страни с „по-добри” данъчни закони може да създаде нелоялна конкуренция. В борбата с това явление ЕС се опитва да хармонизира правилата, по които да се облагат приходите на фирмите. В тази връзка са направени предложения, приети са директиви и регламенти, като в статията е акцентирано върху най-важните. Хармонизация в размера на данъчната ставка, с която се облагат корпоративните доходи, обаче липсва. За постигане на пълна хармонизация не може да се говори поради наличието на много неизяснени проблеми, свързани с данъчно-правната рамка и недобре функционираща администрация. In the modern world there are no longer any barriers for the movement of both people and capital. The movement of capital towards countries with "better" tax laws could create unfair competition. In order to combat this phenomenon the EU is trying to harmonize the rules for the taxation of corporate earnings. In this connection, proposals have been made, directives and regulations have been adopted the most important of which are presented in the article. However, there is no harmonization in the tax rate on corporate income. We cannot speak of full harmonization because of the many unresolved issues related to tax and legal framework and poorly functioning administration.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries10;19
dc.subjectкорпоративно подоходно облаганеbg_BG
dc.subjectфискална хармонизацияbg_BG
dc.subjectЕвропейски съюз (ЕС)bg_BG
dc.subjectcorporate income taxationbg_BG
dc.subjectfiscal harmonizationbg_BG
dc.subjectEuropean union (EU)bg_BG
dc.titleХАРМОНИЗАЦИЯ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗbg_BG
dc.title.alternativeHARMONIZATION OF CORPORATE INCOME TAXATION IN THE EUROPEAN UNIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record