Show simple item record

dc.contributor.authorАдамов, Величко
dc.date.accessioned2016-06-23T06:42:37Z
dc.date.available2016-06-23T06:42:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2790
dc.description.abstractКапиталовото осигуряване на инвестициите изисква сериозна финансова преработка на счетоводния баланс и отчета на приходите и разходите. В този аспект в статията се обоснова потребността от съставянето на финансов баланс на фирмите, който дава основните показатели, необходими за ефективно парично обезпечаване и управление на инвестициите. Прави се критичен анализ на минималното финансово равновесие и се доказва потребността от използване на реално финансово равновесие. По този начин доброто управление на фирмата е немислимо без постоянно обезпечаване на дългосрочни капитали за финансиране на част от краткосрочните инвестиции.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectинвестицииbg_BG
dc.subjectфинансов баланс на фирмитеbg_BG
dc.subjectфинансово равновесиеbg_BG
dc.subjectдългосрочни капиталиbg_BG
dc.titleАНАТОМИЯ НА КАПИТАЛОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record