Show simple item record

dc.contributor.authorСтоянов, Велчо
dc.date.accessioned2016-06-23T07:12:27Z
dc.date.available2016-06-23T07:12:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2798
dc.description.abstractТрите понятия, които са в заглавието на настоящата статия, са основополагащи за финансите въобще и за публичните финанси в частност. В продължение на тяхната над тривековна история те са претърпели една еволюция, която може да бъде оценена и негативно. Целта на настоящата статия е трояка: първо, да се изясни класическото им съдържание, второ, да се разкрият негативните отклонения от класическото им съдържание, роля и значение, и трето, да се обоснове необходимостта и целесъобразността от възобновяването на класическите им измерения. Тъй като публичните финанси въобще и трите техни категории, предмет на изследване и коментар в настоящата статия, имат не само чисто фискални, но така също и политически и социално-културни измерения, обръщаме необходимото внимание и на тях. Доколкото и трите изследвани и коментирани финансови категории имат законова регламентация, искаме да подчертаем препоръката още на Аристотел за трайността на законите, защото „лекомислената смяна на съществуващите закони с нови означава отслабване на силата на закона”.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectдържавен бюджетbg_BG
dc.subjectданъчен суверенитетbg_BG
dc.subjectфискална дисциплинаbg_BG
dc.titleДАНЪЧЕН СУВЕРEНИТЕТ, ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА (от експертна и културологична гледна точка)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record