Show simple item record

dc.contributor.authorЧенгелова, Емилия
dc.date.accessioned2016-06-23T07:20:36Z
dc.date.available2016-06-23T07:20:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2800
dc.description.abstractСтатията предлага кратка ретроспекция на методите, които в рамките на различните парадигмални подходи се прилагат за изучаването и обяснението на сенчестите икономически практики в Европа и в света. Авторката обосновава и представя оригинална методология за изследването на икономиката в сянка, като се позовава на опита си с един от българските екипи, работещи в областта на измерването на нелегитимните икономически дейности. Статията доказва, че поради сложната и вътрешно противоречива природа на неформалните икономически дейности, тяхното изследване изисква да се приложи холистичен методологически подход. За целта е разработена комбинирана изследователска стратегия, която използва унифицирана дефиниция за „икономиката в сянка” и се реализира чрез система от взаимно свързани социологически изследвания, а първичната информация се набира с качествени и количествени методи. Общият извод от приложението на изследователската стратегия е, че изследването на икономиката в сянка с помощта на социологически подходи е методологически целесъобразно и конструктивно - както в познавателно отношение, така и по отношение на възможностите за конструиране и коригиране на национални политики.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectикономика в сянкаbg_BG
dc.subjectхолистичен подходbg_BG
dc.subjectизследователски стратегии за изследване на неформални дейностиbg_BG
dc.titleХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА”bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record