Show simple item record

dc.contributor.authorБожинов, Божидар
dc.date.accessioned2016-06-23T07:55:10Z
dc.date.available2016-06-23T07:55:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2802
dc.description.abstractПървата за настоящия век глобална финансово-икономическа криза отново напомни на икономистите за уязвимостта на банковата система от външни сътресения. Проблемите в банковия сектор се измерват в милиарди евро разходи за подпомагане и стабилизиране на банките в най-засегнатите страни. Във връзка с това настоящата статия си поставя за цел да анализира опциите за предсказване на банкови затруднения и проблеми чрез модели, като вниманието се насочва към тези, базирани на сигналния подход. Въз основа на извършеното изследване е направен опит за конструиране на механизъм за усъвършенстване на сигнално базираните модели за прогнозиране на кризисни ситуации в банковия сектор.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectбанкиbg_BG
dc.subjectбанкови кризиbg_BG
dc.subjectглобална финансово-икономическа кризаbg_BG
dc.subjectмодели за ранно предсказване на банкови кризиbg_BG
dc.titleПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОДЕЛИТЕ ЗА РАННО ПРЕДСКАЗВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ В БАНКОВИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record