Show simple item record

dc.contributor.authorГерганов, Георги
dc.contributor.authorБлажева, Виолета
dc.date.accessioned2016-06-23T08:11:57Z
dc.date.available2016-06-23T08:11:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2807
dc.description.abstractСлед възстановяване на собствеността върху земеделските земи значителна част от собствениците избраха арендуването като ай-приемлива форма за стопанисване. В зависимост от правното регламентиране и договорното основание, доходите от предоставяне за временно ползване на земеделската земя се проявяват като аренда или като рента. В статията се разглеждат недостатъци на нормативната база, рег- ламентираща ползването на земеделските земи чрез договори за аренда/рента и проблемите, които се проявяват при натуралното заплащане.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectземеделска земяbg_BG
dc.subjectарендаbg_BG
dc.subjectрентаbg_BG
dc.subjectнатурално заплащанеbg_BG
dc.subjectсчетоводно третиранеbg_BG
dc.titleАРЕНДУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И НЕГОВОТО СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record