Show simple item record

dc.contributor.authorФесчиян, Даниела
dc.date.accessioned2016-06-23T08:12:31Z
dc.date.available2016-06-23T08:12:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2808
dc.description.abstractСтатията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за счетоводното отразяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в тези предприятия. Авторът предлага стандартизиран счетоводен модел и защитава тезата, че проблемът може да се реши само с приемането на счетоводни стандарти, които да заменят сегашната практика на регулиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор с указания и писма. С предложения стандартизиран счетоводен модел за първоначално признаване, текущо и периодично оценяване на дълготрайните материални активи се проектират пътищата и начините за усъвършенстване на счетоводната система на предприятията от публичния сектор чрез нейното адаптиране към концептуалната рамка на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectСчетоводство в публичния секторbg_BG
dc.subjectдълготрайни материални активи активиbg_BG
dc.subjectМеждународни счетоводни стандарти за публичния секторbg_BG
dc.subjectсчетоводен моделbg_BG
dc.subjectамортизацияbg_BG
dc.titleМОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record