Show simple item record

dc.contributor.authorДимитров, Мартин
dc.date.accessioned2016-06-23T08:18:53Z
dc.date.available2016-06-23T08:18:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2810
dc.description.abstractЦелта на настоящето изследване е чрез инструментариума на сравнителния анализ да се оцени девалвацията (както вътрешната, така и външната) като фактор със съществено въздействие върху националната конкурентоспособност. Структурата на разработката включва две основни части: първо, систематизация на макрофинансовите ефекти, чрез международен сравнителен анализ, както и извеждане на аргументи за последствията при политики на девалвация (външна или вътрешна); второ, изследване динамиката на износа като индикатор за посткризисно възстановяване – със значителна важност за страните с отворен тип на икономиката, които понасят и с особена сила ефектите на девалвацията в нейните две проявления: външна и вътрешна. В резултат от изследването се достига до оценката, че всяко абсолютизиране на необходимостта от девалвиране на националната валута, като основен инструмент за подкрепа на износа, изглежда необоснована и следва да се разглежда заедно с потенциалните негативи и рискове.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;4
dc.subjectвътрешна девалвацияbg_BG
dc.subjectвъншна девалвацияbg_BG
dc.subjectнационална конкурентоспособностbg_BG
dc.subjectекспортbg_BG
dc.titleГЛОБАЛНИ ЕФЕКТИ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ДЕВАЛВАЦИЯ ВЪРХУ ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record