Show simple item record

dc.contributor.authorДимитрова, Павлина
dc.date.accessioned2016-06-23T08:26:27Z
dc.date.available2016-06-23T08:26:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2816
dc.description.abstractИзвършваният счетоводен анализ в банковите институции е с ключово значение. Използваната информационна база при него е изключително и само от текущото и периодичното счетоводно отчитане. Въз основа нa реални счетоводни данни се установява, че са налице снижени темпове на положителния прираст на кредитните портфейли. Отчита се добра обезпеченост на предоставените заеми, като едновременно с това е налице и нарастване на относителния дял на просрочените кредити. При оценката на риска на обезпеченията е възможно да се предложи използването на „риск над средния”. Счита се за необходимо банките да поддържат информация за ликвидационната стойност на ипотеката или заложения актив, вместо за пазарната цена.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectсчетоводен анализbg_BG
dc.subjectпросрочени заемиbg_BG
dc.subjectоценка на рискаbg_BG
dc.subjectликвидационна стойностbg_BG
dc.titleНЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record