Show simple item record

dc.contributor.authorКирев, Любен
dc.date.accessioned2016-06-23T10:20:19Z
dc.date.available2016-06-23T10:20:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2827
dc.description.abstractПревръщането на знанието в основен фактор на производството и основен негов продукт в основаната на знанието икономика, поражда потребност от изясняване неговата същност като икономическа категория. В статията се разглежда амбивалентният характер на съществуване на знанието като публично и частно благо; възможностите за трансформирането му от частно в публично благо чрез „преливане”; плюсовете и минусите на възможните пътища за развитие на изследователската и развойната дейност. Специално място е отредено на особеностите на знанието като икономическа категория: специфичен начин на отчуждаване, запазване на полезността и самонарастване в процеса на потребление, промени в характера и механизма на натрупване и на отношенията на собственост в обществото на знанието, неотделимост от притежателя като персонализирано благо. В съдържателно отношение статията допълва и доразвива изложените от автора идеи, разкрити в пленарния доклад на тема „Знанието като икономическа категория“ по повод седемдесет и пет годишнината на СА „Д.А. Ценов” - Свищов.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectикономикаbg_BG
dc.subjectоснована на знаниетоbg_BG
dc.subjectзнаниеbg_BG
dc.subjectблагоbg_BG
dc.subjectпублични и частни благаbg_BG
dc.subjectзнанието като производствен ресурсbg_BG
dc.subjectполезностbg_BG
dc.titleЗНАНИЕТО КАТО ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРС И БЛАГОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record