Show simple item record

dc.contributor.authorДочев, Михаил
dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.date.accessioned2016-06-23T11:01:33Z
dc.date.available2016-06-23T11:01:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2830
dc.description.abstractВ условията на пазарно-ориентирана икономика един от най-важните ресурси за подобряване конкурентната позиция на висшето училище е информацията. Точната и достоверна информация се осигурява в най-голяма степен от счетоводството. То се отъждествява с механизма за текущо и периодично, надеждно и достоверно регистриране, обработване и обобщаване на данни, осигурявайки реална картина за отчитане на образователния процес и дейностите на различните центрове и звена във висшето училище, фундамент за всеобхватното им анализиране. Компютърната счетоводна информационна система, респ. интегрираната счетоводна информационна система (като информационна система от най-висок клас) във висшето училище имат важно значение за ефективното му управление, респ. за неговия успех на образователния пазар.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectвисше училищеbg_BG
dc.subjectинформационна системаbg_BG
dc.subjectуправленска информационна системаbg_BG
dc.subjectсчетоводна информационна системаbg_BG
dc.subjectинтегрирана счетоводна информационна системаbg_BG
dc.titleСЧЕТОВОДСТВОТО В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record