Show simple item record

dc.contributor.authorРадков, Радко
dc.contributor.authorЗахариев, Андрей
dc.date.accessioned2016-06-23T12:38:19Z
dc.date.available2016-06-23T12:38:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2834
dc.description.abstractЧрез настоящата статия авторите си поставят за цел да развият гледната точка за пресечната между теоретическите виждания за валутния борд и отчитаните от България емпирични резултати. За постигането на дефинираната цел статията е структурирана в следните обособени части: първо, изясняване същността на валутния борд в светлината на водещите теоретични изследвания по проблема; второ, критичен анализ и оценка на особеностите на валутния борд в България; трето, обосновка на авторовия отговор на фундаменталния въпрос за финала на режима на валутен борд в България и замяната му с друга система; четвърто, иконометричен анализ и оценка на въздействието на външния сектор на икономиката върху БВП на България в условия на фиксиран валутен курс и високо отношения на външнотърговския обмен на стоки и услуги спрямо БВП; пето, изследване на въздействието на валутния борд върху икономическата конвергенция на България спрямо водещите икономики на ЕС за периода 1998-2012 г. За авторите пътят на България към членство в еврозоната, при запазване на режима на валутен борд за целия период на пребиваване в „чакалнята” на ERM II, е логичен и има своята обществена и институционална подкрепа. Аргументира се, че позитивният пример на Естония за влизане в еврозоната при запазване на валутния курс от нивото на валутния борд, е разумният и рационален национален проект за бъдещо развитие на националната икономика и нейната финансова система.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;1
dc.subjectвалутен бордbg_BG
dc.subjectпарична системаbg_BG
dc.subjectеврозонаbg_BG
dc.subjectвалутен курсbg_BG
dc.subjectиконометричен анализbg_BG
dc.titleВАЛУТНИЯТ БОРД В БЪЛГАРИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИ РАЗСЪЖДЕНИЯ И ЕМПИРИЧНИ РЕЗУЛТАТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record