Show simple item record

dc.contributor.authorАтанасова, Маргарита
dc.date.accessioned2016-06-23T12:52:34Z
dc.date.available2016-06-23T12:52:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2839
dc.description.abstractВ условията на настоящата криза, при намаляващ капацитет на бизнеса да създава и поддържа работни места, нараства интересът към активната политика на пазара на труда за подкрепа на заетостта и човешкия капитал чрез разнообразни инструменти, сред които се откроява националният план за действие по заетостта. След 2009 г. финансовите ресурси за активна политика на трудовия пазар се увеличават повече от четири пъти. Те се инвестират в инициативи за увеличаване на възможностите на хората за устойчива заетост чрез допълнително обучение, за подкрепа при търсене на работа и при стартиране на собствен бизнес, за стимули за работодателите да увеличават персонала и др. В статията се анализират и систематизират редица характеристики на провежданите активни политики на трудовия пазар у нас в условията на криза и се анализират техните акценти както по отношение на количествените, така и на съдържателно-структурните аспекти в контекста на общото развитие на икономиката и човешкия капитал. В заключение се открояват изводи за ключови особености на заетостта и работната сила, които трябва да се отчитат при формулиране и приложение на активната политика на трудовия пазар в нашата страна в бъдеще.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectактивна политика на пазара на трудаbg_BG
dc.subjectчовешки капиталbg_BG
dc.titleАКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record