Show simple item record

dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.date.accessioned2016-06-23T13:01:07Z
dc.date.available2016-06-23T13:01:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2843
dc.description.abstractВ статията е разгледана взаимовръзката между промените във финансовото отчитане и обхвата на одиторските процедури на регистрираните одитори. Изследвани са характеристиките на екологичните аспекти от интегрираната финансова рамка и нейното влияние върху достоверността на финансовата и нефинансовата информация. Очертани са някои от предизвикателствата пред регистрираните одитори, в отговор на основните мерки, предприети със стратегическия документ „Европа 2020” и очакванията на потребителите на одиторското мнение при интегрираното отчитане.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.subjectрегистрирани одиториbg_BG
dc.subjectнезависим финансов одитbg_BG
dc.subjectдостоверност на финансовия отчетbg_BG
dc.subjectразходи за екологияbg_BG
dc.titleОДИТОРСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЕКОЛОГИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record