Show simple item record

dc.contributor.authorКаменов, Камен
dc.date.accessioned2016-06-23T13:14:19Z
dc.date.available2016-06-23T13:14:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2850
dc.description.abstractВ статията са разгледани по-конкретно структурните компоненти на себепознаването – себенаблюдение, себеанализ и себеконтрол. Направена е връзка на себепознаването с миналото и бъдещето и потенциала на личността сега. Анализира се значението на ценностната система за морала и съвестта и начинът, по който се реагира при различни ситуации. Себепознаването се свързва и със закона, чрез който се регламен- тира редът за протичане на обществените процеси. В заключение са синтезирани десет правила, които могат да послужат на всеки, който е решил да се себеконтролира и себеанализира.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;1
dc.subjectсебепознаванеbg_BG
dc.subjectсебеанализbg_BG
dc.subjectсебеконтролbg_BG
dc.subjectценностна системаbg_BG
dc.subjectморалbg_BG
dc.titleСЕБЕПОЗНАВАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛНИТЕ СТРУКТУРИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record