Show simple item record

dc.contributor.authorКравчук, Наталия
dc.date.accessioned2016-06-23T13:20:45Z
dc.date.available2016-06-23T13:20:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2854
dc.description.abstractОт концептулна гледна точка, настоящата разработка се занимава с един от най-спорните проблеми в методологията на съвременните междусистемни трансформации – двойнствената природа на баланса в системите или едновременното проявление на процесите на „дивергенция и конвергенция в глобалното развитие”. В композиционно отношение, проведените изследвания по поставения проблем следват две ос- новни насоки: (1) анализ на проявяващата се асиметрия в глобалното развитие, която активира определени гравитационни процеси в геоикономическото пространство; и (2) фокусиране на вниманието върху задълбоченото изучаване на причините за хетерогенния характер на геоикономическото пространство и проявленията на дивергенция в глобалното развитие под влияние на естествените гравитационни фактори върху ендогенно-екзогенната ос. Емпиричните анализи разкриха системните детерминанти на действащите гравитационни процеси в геополитическото пространство, беше изградена геостратегическа матрица на дивергенцията в глобалното развитие. Очертана беше и геостратегическата позиция на Украйна в гео-стратегическото пространство при проектиране на проблемите в глобалните междусистемни трансформации. Беше потвърдена хипотезата, че силата на гравитационния заряд нараства при задълбочаване на асиметриите в глобалното развитие.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.subjectконвергенцияbg_BG
dc.subjectдивергенцияbg_BG
dc.subjectглобално развитиеbg_BG
dc.subjectгео-икономическо пространствоbg_BG
dc.subjectгравитационни процесиbg_BG
dc.titleДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ В ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record