Show simple item record

dc.contributor.authorГорчева, Таня
dc.date.accessioned2016-06-23T13:31:28Z
dc.date.available2016-06-23T13:31:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2857
dc.description.abstractКонцепцията за устойчиво развитие на бизнеса, прилагана като мо- дел на управление, дава възможност за мултиплициране на положителните резултати от функционирането на бизнеса. Основна цел на разработката е да се проследят формите за реализация на устойчивия мениджмънт по нива на функционирането на бизнеса. За да стане възможно това, се разкрива същността и значението на устойчивия мениджмънт. Идеята за прилагането на устойчивия мениджмънт има интердисциплинарен и мултикултурен характер, който се свързва с икономически просперитет, екологосъобразен начин на живот и социалната отговорност на всички участници в бизнеса, както и на по-широк кръг от обществени групи. В разработката се прави обзорен анализ върху основните форми на реализация на устойчивия мениджмънт, а именно: като стандарт, действащ със силата на национален закон; като добра практика, водеща до повишаване на конкурентоспособността на предприемачеството; като международно споразумение по силата на постигнато единство при реализирането на значими проекти.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectустойчив мениджмънтbg_BG
dc.subjectбенчмаркингbg_BG
dc.subjectкорпоративноотговорно поведениеbg_BG
dc.subjectформи на реализациятаbg_BG
dc.titleРЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВОСТ В УПРАВЛЕНИЕТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record