Show simple item record

dc.contributor.authorНЕНОВА, РАДКА
dc.date.accessioned2016-06-23T13:35:32Z
dc.date.available2016-06-23T13:35:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2861
dc.description.abstractСекторът на социалната икономика е с нарастващо значение както за европейската, така и за националната икономика. Неговото бъдещо развитие и усъвършенстване е заложено в приоритетите на общата политика на ЕС. Част от аспектите на социалната икономика, свързани с характеризирането на понятието социално предприятие, неговата регламентация и условията за функционирането му, са дискусионни и са обект на научен интерес в настоящото изследване. Проучването е фокусирано върху възможността за комбиниране на някои характеристики на социалните предприятия с тези на традиционните земеделските стопанства. В резултат на това е разработен модел за функциониране на земеделските стопанства със социална насоченост в България.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectсоциално предприятиеbg_BG
dc.subjectземеделско стопанствоbg_BG
dc.subjectземеделско стопанство със социална насоченостbg_BG
dc.subjectмодел на социално предприятиеbg_BG
dc.subjectмодел на земеделско стопанство със социална насоченостbg_BG
dc.titleЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА – НОВО ПРОЯВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНОТО ФЕРМЕРСТВОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record