Show simple item record

dc.contributor.authorПарушева, Силвия
dc.date.accessioned2016-06-24T08:25:48Z
dc.date.available2016-06-24T08:25:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2872
dc.description.abstractБлагодарение на бурното равитие на електронната търговия се увеличава делът на безналичните картови плащания в интернет, а заедно с това и на свързаните с тях измами. Относителната важност на картово-безналичните измами (КБИ) трайно нараства в световен и европейски мащаб, основно поради поетапното решаване на проблемите съсзащитата на наличните картови транзакции с помощта на прехода къмEMV чип стандарта и преместване на измамите към по-уязвимите безналични транзакции, при които е трудно по надежден начин да се удостовери самоличността на картодържателя. За защитата им е необходимо да се вземат адекватни мерки, като се въведат общи хармонизирани задължителни минимални изисквания за сигурност в целия ЕС. На първо място предлагаме те да включват методи за установяване автентичността (authentication) на потребителите. За най-подходящ метод считаме протокола за сигурност 3-D Secure във вариант с динамична автентикация, тъй като в ЕС вече са направени редица стъпки за приложението му. Важно значение за превенция на КБИ има използването от банките и търговците на системи за откриване и блокиране на измамни транзакции.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectкартово-безналични измамиbg_BG
dc.subjectEMV чип стандартbg_BG
dc.subjectкодове за сигурностbg_BG
dc.subjectсилна автентикацияbg_BG
dc.subject3-D Securebg_BG
dc.titleКАРТОВО-БЕЗНАЛИЧНИТЕ ИЗМАМИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record