Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Румен
dc.contributor.authorШишманов, Красимир
dc.date.accessioned2016-06-24T10:55:33Z
dc.date.available2016-06-24T10:55:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2876
dc.description.abstractКонцепцията за новото поколение електронен бизнес (e-Business 2.0, Social Business) се отнася до компании, които интегрират социалните технологии и инструменти във всички бизнес процеси както вътрешни, така и външни (клиенти, доставчици, бизнес партньори) и по този начин преодоляват много от традиционните организационни бариери, които забавят обмена на информация и колаборацията. В първата част на статията се изследват основните характеристики на новото поколение системи за електронен бизнес, формирано под въздействието на Web 2.0 и социалните медии, мобилните технологии и облачните изчисления. Направен е опит да се представят промените, които настъпват в трите основни сфери за проявление на електронния бизнес: приложението на технологиите на Web 2.0 за управление на вътрешно корпоративните комуникации, проектирането и разработката на нови продукти и управлението на знанията (интранет среда), корпоративни комуникации и взаимодействия с външни партньори и клиенти (Extranet среда, B2B модел) и електронна търговия (интернет магазини, B2C модел). Във втората част се анализират възможностите и предимствата, които осигуряват съвременните технологии за електронно разплащане – използване на дебитни и кредитни карти, безконтактни разплащания, мобилно банкиране, биткойнт.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;2
dc.subjecte-Business 2.0bg_BG
dc.subjecte-Commerce 2.0bg_BG
dc.subjectSocial Intranetbg_BG
dc.subjectWeb 2.0bg_BG
dc.subjectsocial networksbg_BG
dc.subjectелектронни разплащанияbg_BG
dc.subjectбезконтактни разплащанияbg_BG
dc.subjectмобилно банкиранеbg_BG
dc.subjectбиткойнтbg_BG
dc.titleНОВОТО ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record