Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонов, Стефан
dc.date.accessioned2016-11-10T07:37:31Z
dc.date.available2016-11-10T07:37:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2908
dc.description.abstractПроменливостта е една от най-важните характеристики не само за риска, съпътстващ възвръщаемостта от инвестиционните инструменти, но и за агрегираните пазарни индикатори. В настоящото изследване анализираме променливостта на SOFIX; BG40; пазарната капитализация; борсовия оборот и броя сделки на БФБ, паралелно със статистическите показатели и Трикомпонентния анализ на променливостта Ценов-Симеонов. Последният открива един нов спектър от променливостта, свързан с „динамиката” и „преобладаващата тенденция” в тренда на борсовите индикатори. Сравнителният анализ между петте борсови индикатора разглеждаме като показател за промени в инвестиционната активност и индикатор за настъпването на различните фази от пазарния цикъл.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectпроменливостbg_BG
dc.subjectиндикатори на инвестиционната активностbg_BG
dc.subjectборсови индексиbg_BG
dc.subjectброй сделкиbg_BG
dc.subjectборсов оборотbg_BG
dc.subjectпазарна капитализацияbg_BG
dc.titleСРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА (за периода 2006-2014 г.)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record