Show simple item record

dc.contributor.authorДимитрова, Ренета
dc.date.accessioned2016-11-10T08:32:56Z
dc.date.available2016-11-10T08:32:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2913
dc.description.abstractЖилищното кредитиране е една от основните дейности на търговските банки. Както всеки един кредит, и тези кредити пораждат рискове за банките. Все още нестабилната икономическа среда се отразява върху качеството на банковите портфейли от кредити за покупка на жилище в посока влошаване на качеството. Трябва да се отбележи, че така описаната ситуацията в нашата страна не е изключение. В директива 2014/17 на Европейския съюз се посочва, че кредитополучателите „имат значително равнище на задлъжнялост, като повечето дългове са свързани с кредити за жилищни недвижими имоти”1. С цел разрешаването на проблемите Европейската комисия приема през 2013 г. Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители. В изпълнение на изискването Директивата да започне да действа от 31.03.2016 г. БНБ стартира промени в законодателството, регламентиращо покупката на недвижими имоти чрез кредит.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;6
dc.subjectкредитни институцииbg_BG
dc.subjectкредитни посреднициbg_BG
dc.subjectбанкови жилищни кредитиbg_BG
dc.titleБАНКОВИТЕ ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ПРАВНА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, УСТАНОВЕНА С ДИРЕКТИВА 2014/17bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record