Show simple item record

dc.contributor.authorСлавева, Красимира
dc.date.accessioned2016-11-10T08:47:58Z
dc.date.available2016-11-10T08:47:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2917
dc.description.abstractЦелта на доклада е емпирично изследване на степента на отвореност на националната икономика и въздействието й върху икономическия растеж. Изследването се базира на официални статистически данни на НСИ за външната търговия, БВП и икономическия растеж за периода 1991-2015 г. За оценка на степента на отвореност на българската икономика са използвани показателите „експортна квота”, „импортна квота” и „коефициент на зависи- мост от външната търговия. На основата на динамични статистически редове са съставени регресионни модели на връзката междустепента на отвореност на икономиката и икономическия растеж, а чрез въвеждане на фиктивни променливи в модела е изследвано влиянието на икономическа криза.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;42
dc.subjectотвореност на икономикатаbg_BG
dc.subjectекспортна квотаbg_BG
dc.subjectимпортна квотаbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectрегресионни моделиbg_BG
dc.titleСТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОЦЕНКАТА НА СТЕПЕНТА НА ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record