Show simple item record

dc.contributor.authorШопова, Маргарита
dc.date.accessioned2016-11-10T08:54:14Z
dc.date.available2016-11-10T08:54:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2918
dc.description.abstractПредмет на изследване в доклада е наличието на достъп на домакинствата до интернет и неговото използване от лицата между 16 и 74 г. Те са характеризирани чрез показателите „брой домакинства с достъп до интернет” и „брой лица между 16 и 74 г., регулярно използващи интернет”, представени във вид на динамични редове. Установени са тенденциите и закономерностите за периода 2006–2015 г. чрез описателните показатели на развитието. Анализиран е възрастовият профил на лицата между 16 и 74 г., ре- гулярно използващи интернет.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;43
dc.subjectстатистика на информационното обществоbg_BG
dc.subjectинформационни и комуникационни технологииbg_BG
dc.subjectдостъп до интернетbg_BG
dc.subjectизползване на интернетbg_BG
dc.titleСТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ОТ ДОМАКИНСТВАТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record