Show simple item record

dc.contributor.authorДимитров, Пенко
dc.date.accessioned2016-11-10T09:02:56Z
dc.date.available2016-11-10T09:02:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2921
dc.description.abstractВ доклада се разглежда правния режим на две от общите данъчни облекчения при облагането с корпоративен данък - преотстъпване на корпоративен данък и освобождаване от облагане с корпоративен данък. Вниманието е насочено към условията, на които трябва да отговарят данъчно задължените стопански субекти,за да ползват правото на преотстъпване, респ. на освобождаване. Обхванати са и изисквания на законодателството за инвестиране на преотстъпената част от корпоративния данък и възможностите за кумулативно ползване на това облекчение с някое от другите, регламентирани в ЗКПО, данъчни облекчения.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;45
dc.subjectданъчни облекченияbg_BG
dc.subjectкорпоративен данъкbg_BG
dc.subjectданъчна печалбаbg_BG
dc.subjectпреотстъпване на корпоративен данъкbg_BG
dc.subjectосвобожда- ване от облагане с корпоративен данъкbg_BG
dc.titleДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪКbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record