Show simple item record

dc.contributor.authorВечев, Венцислав
dc.date.accessioned2016-11-10T09:03:16Z
dc.date.available2016-11-10T09:03:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2922
dc.description.abstractПроцесите на глобализацията на икономиката доведоха до образуването на структури от корпоративен тип, концентриращи в себе си солиден финансов ресурс. Осъзнатата потребност от счетоводна информация, като основен ресурс и източник на данни за вземане на обосновани икономически решения от широк кръг потребители, наложи необходимостта от извършването на редица реформи в системата на счетоводството. Основната цел на тези промени и да се премахнат или минимизират различията и особеностите в практиките на счетоводноотчетния процес в отделните страни. В резултат на това се възприеха целенасочени действия по стандартизиране на счетоводноотчетния процес в отделните страни.1 Поради тази причина в специализираната счетоводна литература се отбелязва, че „стандартизацията има за обект и същевременно цел – организацията на счетоводството, респ. нейното „пригаждане” за нуждите на счетоводно информационното осигуряване на мултинационалните ком- пании”2.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;40
dc.subjectстандартизацияbg_BG
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectсчетоводни стандартиbg_BG
dc.subjectфинансови предприятияbg_BG
dc.titleВЛИЯНИЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record