Show simple item record

dc.contributor.authorАнтов, Момчил
dc.date.accessioned2016-11-10T09:07:15Z
dc.date.available2016-11-10T09:07:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2925
dc.description.abstractЗа целите на митническия контрол произхода на стоките (преференциален и непреференциален) е от значение за правилното преминаване през процеса на тяхното обмитяване. Стоките с преференциален произход могат да се ползват от възможността за облагане при внос с намалени или нулеви ставки на митата, както и с облекчени митнически формалности при равни други условия. Това налага необходимостта произходът на стоките да бъде приоритетен обект на митнически контрол с оглед недопускането на митнически измами и последващо ощетяване на фиска и на обществото като цяло. Проверките в това направление са предимно от документален характер и поради икономическата същност на понятието „произход на стоки”, могат да се определят като сериозно предизвикателство пред митническите органи.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;31
dc.subjectпроверкиbg_BG
dc.subjectпреференцииbg_BG
dc.subjectмитницаbg_BG
dc.subjectстокиbg_BG
dc.subjectконтролbg_BG
dc.subjectпроизходbg_BG
dc.titleОСОБЕНОСТИ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОИЗХОДА НА СТОКИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record