Show simple item record

dc.contributor.authorДимитров, Ради
dc.date.accessioned2016-11-10T09:18:03Z
dc.date.available2016-11-10T09:18:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2930
dc.description.abstractСчетоводният анализ може да се разглежда като инструментариум за рационално управление на стопанския субект чрез използването на информация от текущото и периодичното счето- водно отчитане. Научното изследване по настоящата тема е обос- новано поради затрудненията при прилагането на технологията за анализ на счетоводните данни в публичния сектор. Обстоятелст- вата за последното твърдение са пряко свързани с методологията на отчетността в бюджетните организации, където измененията във финансовото и имущественото състояние се отчитат едновременно чрез методите за „текущо начисляване” и касовите методи в три отделно-обособени стопански области – отчетни групи.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;49
dc.subjectсчетоводен анализbg_BG
dc.subjectсчетоводна информацияbg_BG
dc.subjectбюджетbg_BG
dc.subjectбюджетни организацииbg_BG
dc.titleПРОБЛЕМИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record