Show simple item record

dc.contributor.authorДушанов, Иван
dc.date.accessioned2016-11-10T09:29:24Z
dc.date.available2016-11-10T09:29:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2935
dc.description.abstractСтандартизацията в счетоводството в доклада се разглежда и третира като част, елемент (детайл) на неговата организация. Оспорва се тезата на автори за стандартизацията като „пренаписване теорията на счетоводството”, че МСФО/МСС „могат да бъдат заменени с обобщаващото понятие Общоприети счетоводни принципи” и други подобни характеристики и обобщения от определени среди в счетоводната колегия у нас. Пледира се и се лансира тезата за внедряването на научната мисъл в генезиса на организацията на счетоводството – като сигурен и надежден път към научното знание, като доминанта в счетоводството – в качеството му на информационна и вътрешноконтролна система в условията на либералната икономика. Направена е критична оценка на практики, прояви и събития у нас с които е подценена и/или принизена ролята на университетската научна мисъл в решаване на кардинални проблеми и въпроси на счетоводството и неговата организация. На тази основа научно е обобщен извода, че утвърждаването и развитието на счетоводството като система за контрол и мислено обобщаване на единния възпроизводствен процес в национален мащаб и неговото безпрепятствено протичане следва да се основава на научната счетоводна мисъл.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;33
dc.subjectОрганизация на счетоводствотоbg_BG
dc.subjectелемент (детайл) на организацията на счетоводствотоbg_BG
dc.subjectобщоприет единен международен счетоводен езикbg_BG
dc.subjectполитизация в/на счетоводствотоbg_BG
dc.titleНАУЧНАТА МИСЪЛ - ДОМИНАНТАТА В СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО НАУЧНО ЗНАНИЕbg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record