Show simple item record

dc.contributor.authorКанарян, Нигохос
dc.date.accessioned2016-11-10T11:43:46Z
dc.date.available2016-11-10T11:43:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2942
dc.description.abstractДокладът разглежда едно от предизвикателствата на Директивата Solvency II – прилагането на подхода за подробен преглед. Въпреки, че европейският регулаторен орган EIOPA дава насоки за приложението на подхода, то съществуват редица въпроси относно неговото приложение. Ние предлагаме количествен модел за подробен преглед на инвестициите на застрахователните дружества в предприятия за колективни инвестиции (колективни инвестиционни схеми). Моделът ни е разновидност на този на Dor, Jagannathan и Meier (2003) за анализ на инвестиционния стил и се прилагам при наличие на ограничена информация относно структурата на инвестиционните портфейли.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;23
dc.subjectSolvency IIbg_BG
dc.subjectLook- through approachbg_BG
dc.titleПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ЦЕЛИТЕ НА SOLVENCY IIbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record