Show simple item record

dc.contributor.authorПавлов, Цветан
dc.date.accessioned2016-11-10T11:59:43Z
dc.date.available2016-11-10T11:59:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2946
dc.description.abstractВ изследването се тества предложението на Benartzi и Thaler (1995), че разликите в дистрибуцията на доходността между акциите и ДЦК, съчетана с краткосрочната склонност на инвеститорите към избягване на загубите, може да обясни пъзела с рисковата премия на акциите. Получените резултати показват, че типичният инвеститор на българския капиталов пазар оценява своя портфейл на едногодишна база, при която величината и динамиката на пазарната и сравнително безрисковата доходност се възприема за еднакво атрактивна. За да изравнят получената перспективна полезност, в рамките на този период за преоценка, инвеститорите изискват значителна рискова премия от 12.1% за притежаването на акции.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;27
dc.subjectповеденчески финансиbg_BG
dc.subjectрискова премия на акциитеbg_BG
dc.subjectтеория на перспективитеbg_BG
dc.subjectментално счетоводствоbg_BG
dc.titleМОДЕЛИРАНЕ НА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИИ ЧРЕЗ КРАТКОСРОЧНАТА СКЛОННОСТ КЪМ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАГУБИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record