Show simple item record

dc.contributor.authorИмалова, Диана
dc.date.accessioned2016-11-11T07:03:53Z
dc.date.available2016-11-11T07:03:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1186-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2953
dc.description.abstractБългария е единствената страна–членка на ЕС, в която не се начислява амортизация на нефинансовите дълготрайни активи в бюджетните организации. Това е един съществен недостатък при текущото счетоводно отчитане на нефинансовите дълготрайни активи в тези отчетно-обособени звена. С приемането на ДДС № 05/30.09.2016 г. тази практика при отчитането на активите в бюджетните организации вече се преустановява. Настоящият доклад разглежда особеностите при начисляването на амортизация на нефинансовите дълготрайни активи в бюджетните организации, регламентирани с посоченото указание на МФ.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;35
dc.subjectамортизацияbg_BG
dc.subjectнефинансови дълготрайни активиbg_BG
dc.subjectбюджетни организацииbg_BG
dc.titleНАЧИСЛЯВАНЕТО НА АМОРТИЗАЦИЯ НА НЕФИНАНСОВИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В ОТЧЕТНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record